Erzurum Firma Rehberi

Erzurum firma rehberi içinde yerinizi alarak ücretsiz bir web sitesi sahibi olabilirsiniz. Erzurum Firma listesine firmanızı hemen ücretsiz kaydedin.

Kazım Karabekir Kimdir ?

Musa Kazım karabekir 1882 yılında İstanbul'da doğdu. Mehmet Emin Paşa'nın oğludur, ilk öğrenimini İstanbul, Van, Harput ve Mekke’de tamamladıktan sonra 1896'da İstanbul Fatih askeri rüştiyesi'ne 1899'da Kuleli askeri idadisi 1902'de Harbiye mektebini ve 1905'te de Erkan-ı Harbiye mektebini bitirerek yüzbaşı rütbesiyle orduya katıldı. 2 yıllık kıta stajını Manastırda yaptı İttihat ve Terakki'nin Manastır örgütünün kurulmasınn ardından bu Manastıra katıldı. 1907'de Kol Ağası rütbesi alarak İstanbul Harbiye mektebi tabbiye öğretmen vekilliğine atandı ihtihat ve Terakki İstanbul örgütünün kurulmasında görev aldı 2.Meşrutiyet'den sonra Edirne’de ikinci ordu ve 3. fırka Erkan-ı harfliğine atandı 31 Mart 1909 ayaklanmasında Hareket ordusunda görev aldı. 1910 Arnavutluk ayaklanmasının bastırılması harekatı'nda çalıştı. 14 Nisan 1912'de bin başılığına yükseldi, Balkan savaşında Trakya sınır komiseri olarak görev yaptığı 1914'te kaymakam yani Yarbay rütbesiyle bir Kubeys seferiye komutanlığı sıfatıyla İran'da ötesi harekatı'nda görevlendirildi bir süre sonra İstanbul Kartal'da 14. fırka komutanlığına atandı ve Çanakkale'ye gönderildi kereviz derede Fransızlara karşı 3 ay savaştıktan sonra mir alaylığa yükseldi buradan İstanbul'da bir Harbiye başkanlığına sonra galiçeye gidecek Ordu'nun ve ardından mareşal von der goltz erkan-ı Harbiye başkanlığına atanarak gitti 1916'da kut'ül amare'yi kuşatan 18. kolordu komutanlığı'na getirildi ve buraya aldıktan sonra Irak'ta İngilizlere çarpıştı 1917'de Diyarbakır'daki 2'nci Kolordu Komutanlığı'na getirildi ve Van,Bitlis,Elazığ cephelerindeki 2. Ordu komutanlığına vekalet etti 1918'de Erzincan ve Erzurum ermenilerden ve Ruslardan geri aldığı ardından Sarıkamış Kars gümrü kalelerini ve karaköse kurtardı aynı yıl milli vaa yani tümgeneral olduğu Mondros mütarekesi sırasında sadrazam olan Ahmet İzzet Paşa'nın erkan-ı harbiye-i umumiye reislik önerisini kabul etmeyerek Anadolu'da görev almak istedi önce Tekirdağ'daki 14. Kolordu Komutanlığı'na ardından da Erzurum'daki 15. Kolordu Komutanlığı'na atanması sağlayarak Nisan 1919'da göreve başladı hazırlıkları yapılan Erzurum Kongresinin toplanmasında önemli rol oynadı. Kurtuluş Savaşı'nda Edirne milletvekilliği ve Doğu cephesi komutanlığı yaptı, 15 Kasım 1920'de Ermeni ordusunun kesin olarak kendi Ermeni hükümetiyle Ankara hükümeti adına Gümrü antlaşması'nı imzaladı. Kars'ın alınmasıyla Fert'le yani Kor generalliğe yükseldi. Rus Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ve Kafkasya hükümetleri ile Kars antlaşması görüşmeleri yürütü. Halk partisi'nden ayrıldı,Kurtuluş Savaşı'nın bitiminden sonra 1. Ordu müfettişliğine atandı 1923'te İstanbul milletvekili oldu, 1924'te TBMM'deki Dörtler grubunu destekledi ardından askerlikten ayrılarak halk fırkasından istifa etti. 17 Kasım 1924'te kullan Terakkiperver Cumhuriyet fırkası'nın başkanlığına seçildi parti 3 Haziran 1925'te Şeyh Sait ayaklanması nedeni ile kapatıldı Kazım Karabekir Mustafa Kemal paşa'ya karşı yapılan İzmir suikasti ile ilgili bazı partililerle birlikte yargılandığı davada beraat etti siyasi hayatına 12 yıllık aradan sonra 6 Ocak 1939'da İstanbul milletvekili olarak devam etti 1946 da TBMM başkanlığına seçildi bu görevde iken 26 Ocak 1948'de Ankara'da öldü.